Вещи, которыми стоит поделиться!
Homepage Бланки до наказу 57 вд 28 01 2002 по казначейству


Бланки до наказу 57 вд 28 01 2002 по казначейству


Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації. Усі примірники квартальної фінансової звітності до подачі установі вищого рівня повинні бути перевірені і завізовані відповідним органом Державного казначейства України з проставленням підпису, печатки або штампа на кожній сторінці всіх форм фінансової звітності та мають однакову юридичну силу. У формах: кошторису, затвердженій , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01. Доповнити додаток 9 після слів "Головний бухгалтер начальник планово-фінансового відділу підпис ініціали і прізвище М. Доповнити додаток 2 після слів " Керівник підпис ініціали і прізвище " літерами і знаками "М. Для місцевих бюджетів такий перерозподіл бюджетних призначень за функціональною ознакою здійснюється за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів відповідних рад на основі положень рішення про затвердження відповідного бюджету. Доповнити додаток 1 після слів "в довідці про зміни до кошторису" словами "та проставляється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті". Зведена фінансова звітність обласних державних адміністрацій до подання Державному казначейству України повинна бути перевірена і завізована відповідним Головним управлінням Державного казначейства України. Терміни подання фінансової звітності до органів Державного казначейства України головні управління, управління установлюються ними і визначаються у межах термінів, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 28. Додаткові статті та показники у форми фінансової звітності вводити забороняється. За відсутності даних незаповнені статті прокреслюються або заповнюються нулями. З метою врахування операцій, проведених у натуральній формі, у консолідованому звіті про виконання державного бюджету вони умовно прирівнюються до надходжень та касових видатків, які здійснюються у межах планових показників. У главі 2: 1. Рядки "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних регіональних програм", "Окремі заходи по реалізації державних регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку" виключити. Відсотки, нараховані банком на залишок коштів в іноземній валюті, відображаються у Довідці про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" додаток 14. Харченко ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 19. Зведена фінансова звітність головних розпорядників бюджетних коштів повинна дорівнювати аналогічним зведеним звітним даним органів Державного казначейства України. © ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2007—2016. Дані обліку органу Державного казначейства України за операціями з обслуговування кошторисів розпорядників бюджетних коштів, що формуються в інформаційній системі Державного казначейства України, уважаються остаточними. Головні розпорядники коштів державного або місцевих бюджетів можуть установлювати для підвідомчих установ додаткові довідки до пояснювальної записки та отримувати від них додаткову інформацію, не передбачену цим Порядком. Довести цей наказ до головних розпорядників бюджетних коштів для застосування в роботі. Ярошенко ПОГОДЖЕНО: Голова Державного казначейства України С. Лозицький © Інформаційне агентство "ЛІГА:ЗАКОН", 2010—2016. У вищенаведених формах фінансової звітності при здійсненні операцій в іноземній валюті у графах "Залишок на початок року", "Надійшло коштів" та "Залишок на кінець звітного періоду" відсотки, нараховані банком на залишок коштів, не відображаються.


Суми заборгованості за виплатою допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; за внутрівідомчими розрахунками з централізованого постачання матеріальних цінностей; розрахунки за депозитними операціями; довгострокові зобов'язання, короткострокові позики, поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, короткострокові векселі видані за винятком тієї заборгованості, джерелом погашення якої будуть кошторисні призначення ; заборгованість за недостачами і крадіжками коштів та матеріальних цінностей; розрахунки з депонентами; розрахунки за коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у разі коли суми кредиторської заборгованості перед працівниками та суми дебіторської заборгованості Фонду однакові та заборгованість за іншими сумами, що не відносяться до виконання кошторису установи, не включаються до форми N 7д, N 7м.


Доповнити додатки 3, 6 після слів " Керівник підпис ініціали і прізвище " літерами і знаком "М. При складанні звітів за формою N 2 - про надходження та використання коштів загального фонду, за відповідними формами N 4 - про надходження і використання коштів спеціального фонду, за формою N 7 - про заборгованість за бюджетними коштами потрібно обов'язково підкреслити номер форми, за якою складений звіт, указати коди бюджетної класифікації видатків та їх назву. Головні розпорядники бюджетних коштів, що мають у своєму підпорядкуванні одержувачів бюджетних коштів, до зведеної квартальної фінансової звітності подають окремі зведені звіти форми N 2д, N 2м, N 4д, N 4м, N 7д, N 7м, N 7д. Директор Департаменту державного бюджету В. Доповнити додаток 9 після слів "Головний бухгалтер начальник планово-фінансового відділу підпис ініціали і прізвище М. Усі примірники квартальної фінансової звітності до подачі установі вищого рівня повинні бути перевірені і завізовані відповідним органом Державного казначейства України з проставленням підпису, печатки або штампа на кожній сторінці всіх форм фінансової звітності та мають однакову юридичну силу. Віза органу Державного казначейства України засвідчує, що дані фінансової звітності розпорядників бюджетних коштів є тотожними аналогічним даним обліку органів Державного казначейства України і підлягають консолідації у зведеній фінансовій звітності розпорядника бюджетних коштів вищого рівня. Один примірник оригіналу затвердженого розпису передається на паперових та електронних носіях Державному казначейству України, другий примірник оригіналу залишається в Департаменті державного бюджету Мінфіну, а копія розпису передається Комітету Верховної Ради України з питань бюджету". Після слів "Головний бухгалтер начальник планово-фінансового відділу підпис ініціали і прізвище М. Гиперссылка должна быть размещена в первом или втором абзаце материала.

Related queries:
-> школьные сочинения а толстой князь серебрянный
Лозицький © Інформаційне агентство "ЛІГА:ЗАКОН", 2010—2016.
-> обазцы сочинений в жанре эссе на тему

Видео по теме

:
бланки до наказу 57 вд 28 01 2002 по казначейству -> сочинение цветёт верба, юрия коваль
Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень.
-> ответы на сольфеджио 5 класс калинина
Рядки "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних регіональних програм", "Окремі заходи по реалізації державних регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку" виключити.
-> конспект урока по физике в 9 классе по теме магнитный поток закон электромагнитной индукции
Ярошенко ПОГОДЖЕНО: Голова Державного казначейства України С.
->SitemapБланки до наказу 57 вд 28 01 2002 по казначейству:

Rating: 87 / 100

Overall: 51 Rates